Mj et
jmno:
heslo:
   
  nov registrace
zapomenut heslo
Aktuality

3D KONFIGURTOR

VYZKOUŠEJTE NOVÝ KONFIGURÁTOR SEDACÍCH SOUPRAV

» st aktualitu


drba ltek

udrba látek

kadý nábytek je poteba se starat, aby vydrel co nejdéle a v co moná nejlepším stavu. Pravidelné ošetování a ištní povrchu nábytku je samozejmostí, ovšem není u tak jasné, jaký prostedek pouít na konkrétní materiál. Látek na sedací nábytek je nepeberné mnoství. Pikládáme zde proto informace o nejastjších materiálech, píp. tipy, jak se nejlépe zbavit rzných skvrn.

Obecn platí, e pi ištní je nutné pouívat mkkou houbu i bavlnný hadík. Látky se však nesmí namáet, proto pouíváme pouze speciální pnu. Vyvarovat by se mlo také strojovému ištní povrch sedacího nábytku.

MIKROVLÁKNO

Mikrovlákno je vysoce kvalitní, jemná látka se sametov hladkým povrchem. Skládá se z jemných umlých vláken, i pesto je velmi odolné proti zmakání a má dobrou barevnou intenzitu. Další výhody jsou prodyšnost a odolnost proti odeninám, škrábancm a neistotám. Dobe se udruje i istí. Rozdíly v kvalit jsou rozpoznatelné na dotek i podle vzhledu. Kvalita závisí na hustot nosného materiálu, která se také odráí na jemnosti povrchu a barevné intenzit.

Sedací nábytek s mikrovláknem je vhodné jednou msín vykartáovat kartáem na obleení. as od asu vyluxujte povrch od prachu s nástavcem na tkaniny nebo potahy. K bné údrb nábytku nepouívejte vysavae s velkým výkonem (1500 – 2500 W), protoe pes potah by se mohly protáhnout i vnitní vlákna alounní. Ideální je proto vysava o výkonu od 500 do 750 W.

Odstranní skvrn

  • Mastnotu, fix, inkoust, stopu od rtnky, saze, smlu, zvratky i kakao ošetete vlanou vodou s trochou šamponu. V pípad, e to nebude stait, pouijte 90% ethylalkohol a lehce skvrnu odstraujte. Jako alternativu lze pouít 5% amoniak.
  • Tekutiny jako pivo, víno, limonády a alkohol okamit odsajte savým papírem nebo hadrem a ošetete místo vlanou vodou se šamponem.
  • Na krev, bláto i mo je vhodné namoit houbiku ve studené vod a poté postiené místo nedrhnout, ale jen jemn istit od kraj smrem ke stedu. Pípadn lze pouít studenou vodu se šamponem.
  • Rez a starou krev odstraníte bílým hadíkem s roztokem kyseliny citrónové (1líce/100ml). Hadík v nm navlhete a od stedu do kraje jemn istte postiené místo.
  • Vosk ze svíky rozhodn nezaehlujte. Suchý vosk odstraníte pomocí 90% ethylalkoholu.
  • Ohledn dalších problematických skvrn, nap. od propisky, laku atd., se obrate na radu odborníka. V ádném pípad nepouívejte edidla nebo rozpouštdla.

INYLKA – RENÁ LÁTKA (pletená látka)

inylka je jako potahová látka tkaná bným zpsobem a na rozdíl od velurových tkanin, jako je nap. mikrovlákno, je s rounem (odborný výraz pro nosnou tkaninu) nezamnitelná. Trvanlivost této tkaniny se stanovuje na základ surovin pouitých pro její výrobu. K tm nejtrvanlivjším zárove patí polyakrylové a polyesterové látky.

Údrba i odstranní skvrn je stejná jako u mikrovlákna.

AQUACLEAN – vodou omyvatelná látka

Technologie Aquaclean je revoluní povrchová úprava, která umouje odstranit skvrny pouze pomocí vody. Údrba je tak velmi jednoduchá a skvrny odstraníte za minimum asu.

Aquaclean pomáhá odstraovat vtšinu skvrn vzniklých v domácnosti (víno, inkoust, omáky, tuk, bláto, okoláda, krém atd.), usnadní vám tak ivot a vy získáte více asu na dleité vci.

AquacelanTechnology je pokroilá ochrana vaší alounné sedaky. Tato úprava pokrývá jednotlivá vlákna neviditelnou molekulární vrstvou, která zabrání proniknutí neistot do látky

» st aktualitu


archiv aktualit | rss rss aktualit

Pro nakupovat u nás

  kvalitní eský nábytek
  servis
   doprava zdarma nad 5.000,-k

      zasílání vzork látek a

      lamina ZDARMA

     

 

 

JEDNOLَKA

seadit podle: Typicky      Nzvu zbo      Ceny      

zobrazit vpis jako: zobrazit jako galerii katalog zobrazit jako seznam seznam

Zobrazena strnka slo 1 z celkovho potu 1 strnky.
 
Zobrazena strnka slo 1 z celkovho potu 1 strnky.

 

 


Copyright © 2011 - 2022 CORA computer s.r.o. | All Rights Reserved.

Kliknutm na tlatko "POVOLIT VE" souhlaste s vyuvnm cookies a pednm daj o chovn na webu pro zobrazen clen reklamy na socilnch stch a v reklamnch stch na dalch webech. Clenou reklamu si mete podrobnji nastavit tlatkem "NASTAVEN", nebo kdykoli vypnout v sekci Obchodn podmnky...